Zadania Egzaminacyjne na motocyklu 2024


Nowe Zadania Egzaminacyjne 2024

Jak wyglądają zadania na egzaminie państwowym dla kategorii A1,A2,A w nowym sezonie? Co się zmieniło? Które zadania sprawiają najwięcej trudności?
Poziomy trudności oznaczamy od 1 -5 gwiazdek 

Poniżej prezentujemy wszystkie zadania egzaminacyjne dla kategorii motocyklowych A i A2 oraz podsumowujemy zmiany i stopień trudności. Od 01 stycznia 2024 zmieniły się kryteria oceny w ruchu drogowym i dość skomplikowało to perspektywę oceny o czym dowiesz się uczestnicząc w naszych kursach motocyklowych.

ZADANIE 1  – poziom trudności ⭐⭐
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Dodatkowo dla kategorii A1, A2, A

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kask, rękawice, buty, protektory)
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce

Sposób wykonania części zadania określonej jako przemieszczenie motocykla:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku
przy unieruchomionym silniku
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

ZADANIE 2  – poziom trudności ⭐
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

ZADANIE 3 – poziom trudności ⭐⭐
Ósemka
(jazda po łukach w kształcie cyfry 8)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 (w prostokącie 7m x 14m),

3) upewnianie się o możliwości skręcenia,

ZADANIE 4 – poziom trudności ⭐⭐⭐
Slalom wolny
(jazda pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,
– niepotrącanie pachołków

ZADANIE 5 – poziom trudności ⭐⭐⭐
Slalom szybki
(jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 1-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami (po 1 lipca 2019 – wcześniej 2-krotny)

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

 

ZADANIE 6 – poziom trudności
Ominięcie przeszkody (nie dotyczy AM)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność
wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

 

ZADANIE 7  (A i B) – poziom trudności
Hamowanie

A – od prędkości 50 km/h do wyznaczonego miejsca
B – awaryjne od prędkości 50 km/h z użyciem obu hamulców

 

MIASTO  (Egzamin Państwowy w ruchu miejskim) – poziom trudności ⭐⭐⭐⭐

egzamin-motocyklowy-krakow

Od 2024 jadą za Tobą we dwóch – kierowca WORD + Egzaminator

Jazda po mieście zależy od Twojej zwinności na placu manewrowym

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Za to obleją Cię na placu – stąd należy bardzo uważać gdyż
przez zachowanie niebezpieczne osoby egzaminowanej rozumie się w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania,

Kolejnym warunkiem przystąpienia do egzaminu motocyklowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego.

NIE ma też już ustalonych tras przejazdu po mieście!
Egzamin
odbywa się na ulicach Krakowa, egzaminator decyduje o przebiegu trasy.  

MOTOCYKLE EGZAMINACYJNE – na czym się zdaje egzamin?

Obecnie w Polsce prawo przewiduje, że egzamin motocyklowy zdajesz na takim motocyklu jaki akurat posiada na wyposażeniu Ośrodek Egzaminowania. Jest to niekorzystne w szczególności dla osób o mniejszej posturze i wadze, gdyż motocykle jakie kupują ośrodki egzaminowania to najczęściej mało popularne modele na rynku, a kryterium wyboru to oczywiście najniższa cena. Zawsze warto sprawdzać jaki motocykl jest na egzaminie i szukać szkoły, która dysponuje takim modelem.

Motocykle egzaminacyjne w Krakowie – MORD Kraków

Kategoria A   – YAMAHA MT-07 z ABS o mocy 75 KM  – waga 184 kg (na sucho!)
Kategoria A2 – YAMAHA MT-03 z ABS o mocy 30 kW  – waga 168 kg

Na egzaminie musisz mieć buty motocyklowe, kurtkę, protektory – inaczej egzaminator nie podejmie się egzaminowania osoby bez odpowiedniego stroju ochronnego.

 

Ale, możesz też zdawać egzamin na dowolnym motocyklu..

KURS PRAWA JAZDY Z WŁASNYM MOTOCYKLEM – Zobacz – kliknij tu 

To rozwiązanie dla osób z nietypową budową ciała o krótkich kończynach lub jakimś schorzeniem uniemożliwiającym zdawanie na motocyklu oficjalnym ośrodka egzaminacyjnego.
Jeśli natomiast osoba ma predyspozycje w zakresie fizjonomii, to takie szkolenie byłoby zwykłą fanaberią i zalecamy wtedy szkolić się na tym co wszyscy, bo umiejętności są tylko kwestią odpowiednio długiego treningu.

Ile trwa szkoleniowy sezon motocyklowy?

Sezon szkoleniowy i egzaminy motocyklowe – trwają zazwyczaj od 01 kwietnia do 31 października.
Dokładne daty egzaminów uzależnione są od warunków pogodowych w danym roku o czym już dokładnie informują poszczególne ośrodki egzaminowania na swoich stronach internetowych.

Ważne przed egzaminem!

W razie zmian w zadaniach, modelach motocykli lub zasad oceny przez egzaminatora w konkretnym sezonie, osoby które rozpoczęły szkolenia w sezonach poprzednich, a nie przystąpiły jeszcze do egzaminu praktycznego podlegają nowym zasadom egzaminowania w danym sezonie. W związku z powyższym konieczne jest doszkolenie się w zakresie nowych zadań lub sprzętu. Pamiętać należy, że zawsze przed egzaminem warto wykupić szkolenie dodatkowe, gdyż wręcz niemożliwym jest zaliczenie go po przerwie w treningu trwającej więcej niż 3-4 tygodnie.