home e-mail Kanał RSS
Strona główna | Kim jesteśmy | Newsletter | Kontakt |
drukuj drukuj

Zadania Egzaminacyjne

Strona główna > Ucz się od Najlepszych! > Zadania Egzaminacyjne

Nowe Zadania Egzaminacyjne 2019
 

Jak wyglądają zadania na egzaminie państwowym dla kategorii A1,A2,A w nowym sezonie?

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Dodatkowo dla kategorii A1, A2, A

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kask, rękawice, buty, protektory)
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce

Sposób wykonania części zadania określonej jako przemieszczenie motocykla:

- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku
  przy unieruchomionym silniku
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu); 

2. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

 

3A. Ósemka
(jazda po łukach w kształcie cyfry 8)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 (w prostokącie 7m x 14m),

3) upewnianie się o możliwości skręcenia,

 

3B. Slalom wolny
(jazda pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;


Sposób wykonania zadania:

- niepodpieranie się nogami,
- niepotrącanie pachołków

slalom bramki

4. Slalom szybki
(jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków


5. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy AM)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
   
Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność
     wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

6. Hamowanie

- od prędkości 50 km/h do wyznaczonego miejsca
- awaryjne od prędkości 50 km/h z użyciem obu hamulców

 

MIASTO  (Egzamin Państwowy w ruchu miejskim)


Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej rozumie się w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania,

Kolejnym warunkiem przystąpienia do egzaminu motocyklowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego.


W SEZONIE 2018 - nie ma ustalonych tras przejazdu po mieście!
Egzamin odbywa się na ulicach Krakowa, egzaminator decyduje o przebiegu trasy.  


MOTOCYKLE EGZAMINACYJNE - na czym się zdaje egzamin?

Obecnie w Polsce prawo przewiduje, że egzamin motocyklowy zdajesz na takim motocyklu jaki akurat posiada na wyposażeniu Ośrodek Egzaminowania. Jest to niekorzystne w szczególności dla osób o mniejszej posturze i wadze, gdyż motocykle jakie kupują ośrodki egzaminowania to najczęściej mało popularne modele na rynku, a kryterium wyboru to oczywiście najniższa cena.Zawsze warto sprawdzać jaki motocykl jest na egzaminie i szukać szkoły, któa dysponuje takim modelem.

Motocykle egzaminacyjne w Krakowie - MORD Kraków - SEZON 2019

Kategoria A   - YAMAHA MT-07 z ABS o mocy 75 KM  - waga 184 kg
Kategoria A2 - YAMAHA MT-07 z ABS o mocy 35 kW  - waga 184 kg
Kategoria A1 - Yamaha YBR 125 Custom o mocy 10 KM i wadze 129 kg
Kategoria AM - RIEJU TANGO 50 TG50 o pojemności 49 ccm i masie 101 kg (na życzenie)
Kategoria AM- ROMET Z-tka o pojemności 49,5 ccm i masie 105 kg

W sezonie 2019 będzie możliwość zdawania egzaminu kat.A2 na motocyklu Honda CB 500F ABS,
podstawionym przez naszą szkołę za dodatkową opłatą.

Ale, możesz też zdawać egzamin na dowolnym motocyklu..

KURS PRAWA JAZDY Z WŁASNYM MOTOCYKLEM

W związku ze zmianami przepisów szkoła motocyklowa posiadająca własny park maszyn może udostępniać te motocykle na egzaminy państwowe. Szkoła KSM wprowadza od nowego sezonu jeszcze jedno wygodne rozwiązanie, choć nieco skoplikowane prawnie. Mianowicie jeśli posiadasz swój motocykl będziesz mógł na nim zdawać egzamin, a my przystosujemy go specjalnie na potrzeby egzaminu państwowego.

Twój motocykl musi spełniać następujące kryteria, żeby można było zdawać na nim egzamin: 

W zakresie prawa jazdy kategorii A2 musi posiadać:

a) silnik o mocy co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW,
b) silnik o pojemności skokowej co najmniej 395 cm3
c) stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg

W zakresie prawa jazdy kategorii A powinien spełniać warunki:

a) silnik o mocy co najmniej 50 kW
b) silnik o pojemności skokowej co najmniej 595 cm3
c) posiadać masę własną przekraczającą 175 kg (na sucho)

Ponadto musi być sprawny technicznie, posiadać ważne badania oraz ubezpieczenie NNW na kwotę minimum 30 tys. złotych. Stan techniczny jest sprawdzany bezpośrednio przed egzaminem państwowym. Motocykl musi także posiadać zabezpieczenia w postaci gmoli przednich, czego wymaga ośrodek egzaminowania. Możemy takie wykonać na koszt osoby zainteresowanej.

Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest odbycie szkolenia podstawowego zgodnie z programem na motocyklach szkoły w wymiarze minimum 16 h (opanowanie podstaw) i kontynuacja szkolenia na swoim sprzęcie. Dodatkowo wymagane będzie podpisanie odpowiedniej umowy i aneksu ze szkołą oraz opłata usługi. Kurs z własnym motocyklem daje wręcz gwarancję sukcesu, ale wymaga więcej czasu i procedur. Cena szkolenia wzrasta w takim wypadku o 300 zł, a kurs wydłuża się o 4h zajęć.  

To rozwiązanie dla osób z nietypową budową ciała o krótkich kończynach lub jakimś schorzeniem uniemożliwiającym zdawanie na motocyklu oficjalnym ośrodka egzaminacyjnego. 
Jeśli natomiast osoba ma predyspozycje w zakresie fizjonomii, to takie szkolenie byłoby zwykłą fanaberią i zalecamy wtedy szkolić się na tym co wszyscy, bo umiejętności są tylko kwestią odpowiednio długiego treningu. 

 

Ile trwa szkoleniowy sezon motocyklowy?

Sezon szkoleniowy i egzaminy motocyklowe - trwają zazwyczaj od 01 kwietnia do 31 października.
Dokładne daty egzaminów uzależnione są od warunków pogodowych w danym roku o czym już dokładnie informują poszczególne ośrodki egzaminowania na swoich stronach intermnetowych.

Ważne. W razie zmian w zadaniach, modelach motocykli lub zasad oceny przez egzaminatora w konkretnym sezonie, osoby które rozpoczęły szkolenia w sezonach poprzednich, a nie przystąpiły jeszcze do egzaminu praktycznego podlegają nowym zasadom egzaminowania w danym sezonie. W związku z powyższym konieczne jest doszkolenie się w zakresie nowych zadań lub sprzętu. Pamiętać należy, że zawsze przed egzaminem warto wykupić szkolenie dodatkowe, gdyż wręcz niemożliwym jest zaliczenie go po przerwie w treningu trwającej więcej niż 3-4 tygodnie.

 

Życzymy Powodzenia !
Zespół Instrukorski KSM Riders

Partnerzy
Motorsimo